Działania

Wpływ

Beneficjenci

        Promocja filmiku upowszechniającego kampanię społeczną na portalu Youtube; 

        Prowadzanie profilu FB projektu; 

        Prowadzenie kampanii na Instagramie; 

        Prowadzenie strony internetowej projektu www.whoisweak.com;

        Organizacja warsztatów „Who is weak – Kto jest słaby?” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich – zasięg lokalny (dotarliśmy już do 400 osób (8 szkół) podczas warsztatów zorganizowanych w naszej szkole);

        Promowanie kampanii społecznej poprzez autorski utwór muzyczny „Who is weak”;

        Prezentacja kampanii społecznej podczas Dni Kształcenia Zawodowego; 

        Akcja plakatowa na terenie powiatu cieszyńskiego oraz w szkołach;

        „Ambasadorzy kampanii społecznej” – akcja międzyszkolna 

        Prezentacja kampanii podczas spotkania projektowego w Grecji 6 maja 2019 – zasięg międzynarodowy;

        Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Kampanii Społecznych w Cieszynie – 
3 października 2019 roku wraz ze szkołami partnerskimi, skierowanego do społeczności lokalnej, głównie dla szkół z powiatu cieszyńskiego. 

Kampania ma za zadanie wpłynąć na postawy młodych użytkowników Internetu, uodpornić ich na mowę nienawiści i obrażania. Sprawić, że chociaż część młodzieży nie będzie przejmować się złośliwymi komentarzami. Chcemy pokazać, że problem tkwi w hejterach i że poprzez  wycofanie i strach tak naprawdę dajemy tym często anonimowym osobom ,„pożywkę” do dalszych działań. Im bardziej cierpimy, tym bardziej ich nakręcamy. Dlatego poprzez kampanię chcemy zaproponować  ofiarom przemocy „olewanie” hejtu w zamian za „dołowanie” się nim. 

Głównym beneficjentem naszej akcji jest młodzież, która swój wolny czas spędza w mediach społecznościowych, śledzi w nich życie innych ludzi i  korzysta z Internetu w różnych momentach dnia. Niestety sama coraz częściej spotyka się w Internecie z mową nienawiści i doświadcza hejtu. Większość młodych ludzi nie radzi sobie z emocjami, które wywołane są przez negatywne komentarze oraz boi się mówić o swoich problemach głośno. Często fala hejtu rozlewa się poprzez fikcyjne konta, a młodzi ludzie nie wiedzą, jak na nią zareagować i jak radzić sobie z problemem.